100 posiedzeń Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych za nami...
Tematem jubileuszowego posiedzenia KMNiE był VI raport o mniejszościach narodowych i etnicznych w Polsce.

2015 Danuta Pietraszewska

A+