101 i jednocześnie ostatnie posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Vlll kadencji Sejmu,której jestem przewodniczącą.
Zgodnie z celem, który wyznacza nam Ustawa o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych, komisja zajmowała się problemami ustawowych mniejszości, ale i aspiracjami i postulatami społeczności mniejszościowych, które dotąd nie znalazły się pod ochroną ustawy o mniejszościach z 2005 roku. Do takich należy społeczność śląska,wilamowicka i grecka.
Specyfiką charakterystyczną dla KMNiE jest organizacja posiedzeń typu seminaryjnego, na które zapraszani są eksperci, naukowcy, znawcy poszczególnych tematów, którzy poszerzają wiedzę i świadomość posłów. W Vlll kadencji odbyło się 6 takich seminaryjnych dyskusji.
KMNiE jest jedyną komisją parlamentarną, która podejmuje inicjatywy wydawnicze. W tej kadencji zostały wydane dwa kolejne tomy-„Niemcy”oraz „Romowie”.
Współpraca międzynarodowa Komisji była realizowana w formie kontaktów z delegacjami zagranicznymi oraz ze środowiskiem korpusu dyplomatycznego (Armenii,Niemiec i Ukrainy).
Efektywna praca Komisji i jej skuteczne działanie nie byłyby możliwe bez organizacyjnego i merytorycznego wsparcia Sekretarzy Komisji: pp Beaty Machul-Telus, Andrzeja Kniaziowskiego oraz stałego doradcy Komisji dr hab. Lecha Nijakowskiego. DZIĘKUJĘ!
Szczególne podziękowania kieruje do wszystkich członków Komisji, a zwłaszcza moich zastępców: Ryszarda Galli, Tomasza Cimoszewicza i Czesława Sobierajskiego. Dziękuję za aktywność i wielką kulturę naszych posiedzeń.
Ps .Całość sprawozdania można przeczytać na stronie internetowej KMNiE.


2015 Danuta Pietraszewska

A+