11 listopada - Biało-czerwona, niepodległa, nasza...
2015 Danuta Pietraszewska

A+