22 posłów wprowadziła Koalicja Obywatelska do Europarlamentu.
22 posłów wprowadziła Koalicja Obywatelska do Europarlamentu.

Gratuluję wszystkim wybranym, zwłaszcza europosłom ze Śląska: Jerzemu Buzkowi, Janowi Olbrychtowi i Markowi Baltowi.

2015 Danuta Pietraszewska

A+