Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych:
Rozpatrzenie Informacji Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na temat działań podejmowanych na rzecz równego traktowania bez względu na pochodzenia narodowe i etniczne w latach 2016-2018.
Rozpatrzenie Informacji Rzecznika Praw Obywatelskich na temat skarg i wniosków dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych w latach 2016-2018.

Link do transmisji poniżej:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=4#A7F856FB6B1ECAC7C12583920040C0DF 

 
2015 Danuta Pietraszewska

A+