"Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku, odpadów" na terenach po byłej Elektrowni Halemba.
17545150_1668743619810309_705443812725919569_o17504651_1668743649810306_4056416182852916138_o

Link do artykułu na temat z spotkania Kłodnickich radnych z mieszkańcami miasta w sprawie w/w inwestycji:

https://rudaslaska.com.pl/i,mieszkancy-halemby-nie-chca-zakladu-przetwarzania-odpadow,100,1274874.html

 

Link do nagrania z tego spotkania:

https://www.youtube.com/watch?v=jlybUzhPm7Q

 

Poniżej udostępniam treść petycji, którą podpisało w dniu dzisiejszym ok. 300 mieszkańców zebranych na spotkaniu w szkole w Kłodnicy.

Ruda Śląska, 10 kwietnia 2017 r.


Szanowna Pani
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Petycja

My, niżej podpisani nie wyrażamy zgody na budowę „Zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów” na terenie byłej elektrowni Halemba w obrębie Starej Kuźnicy i apelujemy do władz miasta Ruda Śląska o zablokowanie tej inwestycji ze względu na zagrożenie środowiska, zdrowia mieszkańców, utrudnienia w ruchu, dewastację infrastruktury drogowej, a także ochronę flory i fauny tego terenu, który jest bazą zdrowotną i rekreacyjną mieszkańców.
Powołując się na dane z Raportu, w nowo powstałym zakładzie w Starej Kuźnicy przetwarzane będą opady niebezpieczne, zawierające metale ciężkie: rtęć, ołów, chrom, kadm, arsen oraz siarczany, chlorki, cyjanki, odpady azbestowe i wiele innych. Ich ilość to 305 rodzajów, w tym odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania, odpady agrochemikaliów o bardzo wysokim, bo I i II stopniu toksyczności, odpady z chemicznej przeróbki drewna i węgla, rud metali: smoła, barwniki, pigmenty, rozpuszczalniki i inne. Zakład sam będzie również produkował opady niebezpieczne, więc ich ilość jeszcze się zwiększy.
Emisja pyłów z silosów, mieszalników, a także odpadów pylistych i sypkich w czasie transportu tych odpadów będzie również skutecznie zatruwać atmosferę środowiska.
Infrastruktura drogowa nie jest przygotowana na tak drastyczne zwiększenie ruchu ciężkich pojazdów wożących odpady i produkty z zakładu.
Istnieją uzasadnione obawy, że z biegiem czasu powstanie tu bardziej rentowne dla inwestora wysypisko odpadów niebezpiecznych, które stanie się tykającą bombą ekologiczną w sercu aglomeracji śląskiej.
Prosimy panią Prezydent, powołując się na art. 63 Konstytucji RP, o uwzględnienie naszej prośby i pozytywną decyzję w interesie mieszkańców również Pani miasta, blokującą powstanie tej inwestycji w Rudzie Śląskiej Halembie.

W imieniu mieszkańców


 

 

Treść mojej interwencji poselskiej skierowanej do władz miasta.

18033061_1144888062282584_8108658975979575102_n18033378_1144888085615915_3948002464958508833_n

 

 
2015 Danuta Pietraszewska

A+