Dezyderat KMNiE apelujący o podjęcie działań systemowych przeciwko ksenofobii odrzucony.
Posłowie PiS uważają, że w Polsce nie ma problemu języka nienawiści, wrogości do wyznawców islamu, przejawiającej się aktami przemocy, prawie dwukrotnie wyższej liczbie przestępstw o podłożu ksenofobicznym.
Dezyderat KMNiE apelujący o podjęcie działań systemowych przeciwko ksenofobii został dzisiaj odrzucony.

 2015 Danuta Pietraszewska

A+