Działania podjęte przez Rząd na rzecz rodziny.
Program dla rodzin wielodzietnychRada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach tego programu wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny. Dokument oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze będą mogli korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Z Karty będą mogły korzystać bezpłatnie rodzinyz przynajmniej trójką dzieci.

Program jest podstawą do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych. Osoby posiadające Kartę otrzymają prawo do 20 proc. zniżki na bilety na baseny, korty tenisowe, siłownie czy lodowiska prowadzone przez centralne ośrodki sportu. Zniżki obejmą również przejazdy pociągami PKP InterCity na terenie całego kraju. Do programu będą mogły też dołączyć jednostki samorządowe i prywatne firmy. Zniżki i rabaty oferowane przez przedsiębiorstwa znacznie obniżą wydatki wielodzietnych rodzin. Szacuje się, że w latach 2014 - 2015 zostanie wydanych około 3,4 mln Kart Dużych Rodzin.

Celem programu jest promocja rodzin wielodzietnych oraz zwiększanie możliwości rozwojowych dzieci żyjących w takich rodzinach.

Pozostałe działania podjęte przez rząd na rzecz rodziny

Program budowy żłobków. W latach 2012 – 2013 na budowę żłobków przeznaczono aż 500 mln zł. Z 50% do 80% zwiększył się udział państwa przy ubieganiu się przez gminy o dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Obowiązuje od 13 lipca 2013 roku.

Program finansowania zabiegów leczenia niepłodności (in vitro): od 1 lipca 2013 roku.
Z programu w ciągu 3 lat ma skorzystać 15 tys. par. Państwo ma pokryć do 80% kosztów. Na realizację programu przeznaczono ponad 240 mln zł. Z programu mogą skorzystać pary ze stwierdzoną bezpłodnością, które bezskutecznie leczyły się w ciągu ostatniego roku przed zgłoszeniem się do programu lub osoby, u których z różnych powodów może dojść do utraty płodności w przyszłości.

Zainicjowanie kontroli występowania luki płacowej w instytucjach publicznych, która w naszym kraju wynosi około 15% między kobietami a mężczyznami. Luka płacowa to łamanie Kodeksu pracy. W Polsce nie mamy instrumentów do badania tego zjawiska. Rząd podejmuje działania (m.in. badanie przeprowadzone przez NIK w instytucjach publicznych) na rzecz tego by zminimalizować różnice w płacach poszczególnych płci.

Programy aktywizacyjne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla osób poniżej 30. i powyżej 50. roku życia oraz rodziców dzieci do lat 6. Programy te zakładają umożliwienie urzędom pracy wsparcia bezrobotnych tak, aby najlepiej dostosować swoją ofertę do ich potrzeb. Dzięki nim umożliwiona będzie aktywizacja osób bezrobotnych i innych osób, które będą potrzebowały pomocy w znalezieniu pracy. Bezrobotni powyżej 50. roku życia mają możliwość uczestnictwa w programach specjalnych, które są realizowane przez starostę w porozumieniu z pracodawcami.

Większa ulga podatkowa na trzecie i kolejne dziecko. Na większe wsparcie mogą liczyć rodziny wielodzietne. Zgodnie z nowelizacją przepisów o podatku dochodowym od roku 2013 wzrosła ulga podatkowa dla rodzin z trójką i więcej dzieci. Dotychczas było tak, że na każde dziecko można było odliczyć 92,67 zł miesięcznie. Ulga na trzecie dziecko jest wyższa o 50%, a na czwarte i każde kolejne - o 100%!

Program „Mieszkanie dla Młodych” (MdM). MdM w preferencyjny sposób traktuje osoby posiadające potomstwo, tym samym pozytywnie wpływając na sytuację demograficzną w Polsce. Rodziny oraz osoby samotne posiadające dzieci dostaną 15% dofinansowania wkładu własnego do kredytu (osoby bezdzietne - 10%). Jeśli w ciągu pięciu lat urodzi się trzecie lub kolejne dziecko można będzie otrzymać dodatkowe 5% dofinansowania. Mieszkanie kupione w ramach Programu będzie mogło mieć powierzchnię maks. 75 m2, a w przypadku domu - maks. 100 m2. Rodzina z co najmniej trójką dzieci może kupić lokum o powierzchni większej o dodatkowe 10 m2. Program MdM jest szansą dla mieszkańców małych miast i wsi ze względu na włączenie do programu budownictwa jednorodzinnego, preferowanego przez mieszkańców tych regionów.

Opłata za godzinę w przedszkolu w wysokości maksymalnie 1 zł. Od września 2013 roku każda dodatkowa godzina (ponad 5 jest już bezpłatnych) pobytu dziecka w przedszkolu kosztuje maksymalnie jedną złotówkę. Rząd przeznaczy około 700 milionów złotych na program przedszkolny. Środki w wysokości 504 milionów złotych zostaną przeznaczone na obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach. Dodatkowo samorządy otrzymają ze środków unijnych około 200 milionów złotych na wsparcie edukacji przedszkolnej, czyli tworzenie i wspieranie istniejących przedszkoli oraz innych form edukacji przedszkolnej, a także dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przyjęcia 3 i 4 latków.

2015 Danuta Pietraszewska

A+