Dziś w Sejmie RP druga w historii parlamentu debata o języku śląskim...
Dla przypomnienia...

W listopadzie 2013 roku w Sejmie RP odbyła się konferencja: Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych, gdzie cały panel poświecono właśnie językowi śląskiemu.
W konferencji uczestniczyli m.in. prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. dr hab. Halina Karaś, prof. dr hab. Bogusław Wyderka, dr hab. Olena Duć-Fajfer, dr hab. Krystyna Kłosińska, dr hab. Roman Szul, dr hab. Jolanta Tambor, dr Tomasz Wicherkiewicz, dr Lech Nijakowski, dr Agata Kondrat, Mariola Abkowicz oraz Tymoteusz Król. W debacie wziął też udział kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.

https://www.youtube.com/watch?v=Q_ycR146FNA&feature=player_embedded

Wystąpienie dr Tomasza Wicherkiewiczahttps://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=19CpuDUk5yE

Referat prof. Bogusława Wyderki (Uniwersytet Opolski) Śląskie dylematy językowe: https://www.youtube.com/watch?v=VDcLvqVYvUY

Wystąpienia prof. Jolanty Tambor (Uniwersytet Śląski), Józefa Kulisza (Tow. Danga), Pejtera Langera (Ślonskŏ Ferajno) w kwestii uznania śląszczyzny za język regionalny: https://www.youtube.com/watch?v=zSOxSy76xtY

Referat prof. Grzegorz Janusz (UMCS w Lublinie) Propozycje zmian prawnych w zakresie ochrony języków zagrożonych: https://www.youtube.com/watch?v=yTINMLqFXVk

Opracowanie całej konferencji: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/988B9C60C56984A1C1257D50003FEDCD/$file/Jezyki_zagrozone.pdf
2015 Danuta Pietraszewska

A+