Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych nie jest w zainteresowaniu minister Zalewskiej! Mój głos w tej sprawie.
2015 Danuta Pietraszewska

A+