Inicjatywa poselska

20 maja o godzinie 9.00 w auli Zespołu Szkół Muzycznych w Rudzie Śląskiej odbyło się zorganizowane przeze mnie spotkanie Pani Minister Rozwoju Regionalnego - Elżbiety Bieńkowskiej z przedstawicielami samorządów i przedsiębiorcami na temat: „Fundusze unijne na lata 2014 – 2020 szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz miast zdegradowanych przez przemysł”.
Pani Minister mówiła przede wszystkim o tym, na jakie projekty będzie można uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych z nowej perspektywy 2014 - 2020. Podkreśliła, że jest to ostatnia tak duża pula pieniędzy przeznaczona dla Polski, więc trzeba się starać, aby wykorzystać możliwości, jakie daje. Nie oznacza to, że w przyszłości nasz kraj nie będzie już otrzymywał środków unijnych. Będzie. Tyle, że w znacznie mniejszej ilości niż miało to miejsce do tej pory. Środki z nowej perspektywy będą mogły być wykorzystane w projektach odnoszących się do rewitalizacji – zarówno społecznej jak i gospodarczej m.in. takich miast jak Ruda Śląska i Bytom. Także na wszelkiego typu projekty mające na celu zmniejszenie wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko przewidziana jest spora pula – m.in. projekty obejmujące termomodernizacje obiektów, odnawialne źródła energii czy zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych mają duże szanse otrzymać dotację. Najważniejsze, aby przedsiębiorcy i samorządy przygotowali dobre wnioski spełniające wymagania konkursowe bądź programowe. Największe szanse będą miały projekty wielopłaszczyznowe, łączące wsparcie społeczeństwa, przedsiębiorców oraz infrastruktury.

Niestety, są też gorsze wiadomości. Z „nowe perspektywy” nie będą finansowane projekty w ramach powstawania dróg lokalnych – pieniądze przeznaczone na transport dotyczyć będą głównie modernizacji kolei. Nie będzie środków na rozbudowę uczelni czy ośrodków naukowych. Będą pieniądze na prowadzenie badań – przede wszystkim tych zleconych przez przedsiębiorców. Nie będzie także pieniędzy na projekty samorządowe dotyczące kultury czy turystyki. Wyjątkami będą te wnioski, które ewidentnie wykażą, iż remont drogi czy też wytyczenie ścieżki rowerowej będą miały na celu rewitalizację konkretnego obszaru na terenie gminy.

Pytania uczestników spotkania były bardzo konkretne, często wręcz zindywidualizowane. Dopytywano również o szanse i warunki uczestniczenia Rudy Śląskiej w programie rewitalizacji miast zdegradowanych przez przemysł. Wskazano dzielnice, w których zakłady poprzemysłowe zlikwidowano, a w ich miejsce nie pojawiły się nowe, dające miejsca pracy. Stowarzyszenia lokalne dopytywały o możliwości sięgania po środki unijne na swoją działalność z nowej unijnej perspektywy finansowej. Pani Minister przedłużyła spotkanie, starając się rzeczowo odpowiedzieć na skierowane do niej pytania.

Niestety, nie wszyscy zdołali je zadać, ale uczestnicy otrzymali wskazówki, gdzie szukać konkretnych informacji w sprawie aplikowania o środki unijne.
Było to bardzo pożyteczne i konstruktywne spotkanie, z którego obie strony były bardzo zadowolone.

2015 Danuta Pietraszewska

A+