2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie braku środków na wykup szczepionek dla dzieci

ZAPYTANIE NR 1852
Wpłyneło dnia: 10-03-2008, Ogłoszone dnia: 27-03-2008 - posiedzenie nr 11
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Finansów
Ministerstwo Zdrowia dostało z budżetu państwa na szczepienia 60 mln zł. Kwota ta okazała się niewystarczająca. Aby zrealizować szczepienia kilkuset tysięcy dzieci, potrzebne jest dodatkowe 20 mln zł. Ministerstwo Zdrowia zwróciło się o pomoc do Ministerstwa Finansów, jednak do tej pory jej nie otrzymało. Problem polega również na tym, że na rynku istnieje tylko czterech, pięciu producentów, którzy mogliby zrealizować zamówienia Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli okaże się, że zamówienie zostanie złożone w październiku, a szczepionki będą potrzebne na listopad, nikt nie przystąpi do przetargu. ˝Program szczepień ochronnych˝ przewiduje 11 szczepień obowiązkowych. Zdaniem ekspertów istnieje konieczność wprowadzenia dodatkowych szczepień. Za najważniejszą zmianę w polskim kalendarzu szczepień specjaliści uznają wprowadzenie do programu szczepień obowiązkowych dla dzieci szczepionki przeciwko inwazyjnej chorobie pneumokokowej. Na to jednak nie ma środków. Trudności związane z finansowaniem ˝Programu szczepień ochronnych˝ mogą doprowadzić do poważnego kryzysu w ochronie zdrowia i do bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego społeczeństwa, a w szczególności dzieci. Szanowny Panie Ministrze! W związku z niepokojącą wyżej opisaną sytuacją zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem: Kiedy i z jakiego źródła Ministerstwo Zdrowia otrzyma brakujące fundusze na wykup szczepionek dla dzieci? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Elżbieta Suchocka-Roguska - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Wpłyneła dnia: 26-03-2008, Ogłoszona dnia: 10-04-2008 - posiedzenie nr 13
Szanowny Panie Marszałku! W związku z przesłaną przy piśmie z dnia 14 marca 2008 r., nr SPS-023-1852/08, interpelacją pani poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie braku środków na wykup szczepionek dla dzieci uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. Przedstawiony w wystąpieniu pani poseł problem niedoboru środków finansowych w budżecie części 46: Zdrowie na sfinansowanie w roku bieżącym zakupu szczepionek w ramach programu szczepień ochronnych znany jest Ministerstwu Finansów. Pragnę poinformować, iż istnieje możliwość przyznania dodatkowych środków na przedmiotowy cel z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2008 w części 83: Rezerwy celowe w poz. 21 ˝Środki na sfinansowanie skutków zmiany podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw˝, po uzyskaniu - zgodnie z art. 133 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) - pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmiany przeznaczenia części środków z niniejszej rezerwy. W rezerwie tej ujęte zostały środki w wysokości 493 000 tys. zł. Aktualne prognozy pozwalają na zmniejszenie planowanych wydatków na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do chwili obecnej do Ministerstwa Finansów nie wpłynął jednakże wniosek ministra zdrowia o zmianę przeznaczenia części środków ujętych w ww. rezerwie celowej z przeznaczeniem ich na zakup szczepionek. Z wyrazami szacunku Sekretarz stanu Elżbieta Suchocka-Roguska