2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie zasadności pobierania abonamentu RTV w niektórych przypadkach

ZAPYTANIE NR 20056
Wpłyneło dnia: 24-07-2013, Ogłoszone dnia: 29-08-2013 - posiedzenie nr 47
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Administracji i Cyfryzacji
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych ˝za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe˝. Jednocześnie art. 2 ust. 2 zawiera domniemanie, zgodnie z którym ˝osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika˝. Płacenie za samo używanie telewizora jest w mniemaniu wielu osób rozmawiających ze mną na ten temat skrajnie niesprawiedliwe. Telewizory w znacznej większości przypadków nie umożliwiają natychmiastowego odbioru programu bez podłączenia urządzenia umożliwiającego taki odbiór (antena, dekoder, tuner telewizyjny). Wychodząc z tego założenia, posiadanie samego telewizora nie może być podstawą do pobierania za niego opłaty. Są przecież osoby, szczególnie z młodego pokolenia, które do telewizorów podłączają jedynie popularne w ostatnich czasach konsole czy zestawy kina domowego, nie odbierając przy tym sygnału telewizyjnego. Takie osoby wnoszą miesięczną opłatę za coś, za co już zapłaciły w momencie zakupu towaru. Za samo posiadanie telewizora. W marketach i sklepach, w których można nabyć telewizor, zastawione są nimi niejednokrotnie całe ściany i wszędzie można oglądać na tych telewizorach jakieś filmy demonstracyjne. Bardzo rzadko zdarza się by na ekranach kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu telewizorów przekazywany był sygnał telewizyjny. Firma sprzedająca telewizor jest jego właścicielem do czasu nabycia go przez kolejną osobę. W tym wypadku tak samo ma się sprawa z odbiornikami radiowymi. W związku z tym kieruję do Pana Ministra pytania:
  1. 1.      Czy zasadne jest pobieranie opłat abonamentowych od osób używających telewizorów wyłącznie do podłączenia konsol bądź kin domowych?
  2. 2.      Czy sklepy sprzedające telewizory i odbiorniki radiowe także objęte są obowiązkiem opłat abonamentowych? A jeśli nie to na jakiej podstawie są z takich opłat zwolnione?
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Stanisław Huskowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
Wpłyneła dnia: 19-08-2013, Ogłoszona dnia: 29-08-2013 - posiedzenie nr 47
W nawiązaniu do pisma z dnia 31 lipca 2013 r. przekazującego interpelację Posła na Sejm RP Pani Danuty Pietraszewskiej w sprawie zasadności pobierania abonamentu RTV w niektórych przypadkach, (SPS-023-20056/I3) uprzejmie informuję, co następuje. Stosownie do treści art. 2 ust. l ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, póz. 728), za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. W świetle ww. uregulowań prawnych oczywistym jest, iż opłaty abonamentowe pobiera się jedynie za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych znajdujących się w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu. Tym samym nie podlega opłacie używanie odbiorników telewizyjnych jedynie do podłączenia konsol czy też kina domowego. Przy czym odbiorniki te nie mogą znajdować się w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu tj. nie mogą być podłączone do anteny telewizyjnej bądź wyposażone w urządzenie, które umożliwia odbiór programu telewizyjnego bez podłączenia odbiornika do anteny telewizyjnej. Z art. 5 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy wynika, iż obowiązkowi rejestracji nie podlegają odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy. Tym samym przedsiębiorcy, których przedmiot działalności stanowi sprzedaż odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, nie są objęci obowiązkiem rejestracji tych odbiorników oraz uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, w zakresie w jakim te odbiorniki są przeznaczone wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów.