2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie zmian organizacyjnych i programowych w telewizjach regionalnych

ZAPYTANIE NR 20785
Wpłyneło dnia: 02-09-2013, Ogłoszone dnia: 12-09-2013 - posiedzenie nr 48
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Ministrze! We wrześniu br. Telewizja Polska uruchomi kanał TVP Regionalna, który będzie oparty na programach 16 oddziałów regionalnych: TVP Białystok, TVP Bydgoszcz, TVP Gdańsk, TVP Gorzów Wielkopolski, TVP Katowice, TVP Kielce, TVP Kraków, TVP Lublin, TVP Łódź, TVP Olsztyn, TVP Opole, TVP Poznań, TVP Rzeszów, TVP Szczecin, TVP Warszawa i TVP Wrocław. W ramach kanału TVP Regionalna, oprócz treści ogólnopolskich realizowanych przy łączeniu środków poszczególnych oddziałów, każdy z nich będzie tworzył własny program regionalny dedykowany społecznościom lokalnym. Według słów dyrektora Ośrodka Programów Regionalnych TVP programy regionalne mają dziś ok. 3,5 godz. programu własnego w dni powszednie, co niejednokrotnie jest niewystarczające dla przekazania informacji. Resztę czasu wypełnią pasma wspólne, ale tworzone przez oddziały terenowe i zbierane w postaci koordynacyjnej w Warszawie. Takie rozwiązanie może prowadzić do utracenia przez oddziały regionalne niezależności. Przewodniczący Rady Programowej TVP Katowice prof. Dariusz Pawelec wystosował pismo, w którym krytykuje nowe plany TVP. W całej rozciągłości popieram jego stanowisko. Centralizacja programów regionalnych niweczy szansę uzyskania przez telewizje regionalne pozycji konkurencyjnej względem innych programów telewizyjnych. Od zawsze siłą oddziałów regionalnych była ciągłość i stałość emisji własnych programów. Ludzie przez lata przyzwyczaili się do takiej stałości. Nowa ramówka może doprowadzić do zmian w porach emisji, co bezpośrednio odczują widzowie. Od chwili ogłoszenia w mediach planów TVP odnośnie do zmian organizacyjnych i programowych w telewizjach regionalnych w społeczeństwie trwa oburzenie. Wśród zainteresowanych tematem panuje powszechne przekonanie, że takie zmiany nie są zmianami na lepsze. Jako przykład niech służy TVP Katowice, której sztandarowym programem są Aktualności. Na Śląsku potencjalnych odbiorców telewizji regionalnej jest ok. 5 mln. Znaczna większość z nich czerpie informacje o wydarzeniach lokalnych właśnie ze wspomnianych już Aktualności i innych programów TVP Katowice. Trzeba wziąć pod uwagę, że telewizje regionalne nie tylko dostarczają wiadomości, ale także dzięki realizowanym przez siebie programom ukazują historię regionu i zmiany, jakie zachodzą w nim na co dzień. To właśnie dzięki temu praktycznie wszyscy odbiorcy programów regionalnych identyfikują się z przekazywanymi w nich treściami, co wspomaga budowanie tożsamości i związku z regionem. Niestety TVP Katowice otrzymuje z podziału abonamentu jedynie ok. 7 mln zł rocznie, a myślę, że inne oddziały regionalne także otrzymują niewystarczającą dla ich misji ilość pieniędzy, co jest kwotą zbyt małą, aby można było tworzyć programy z prawdziwego zdarzenia. Obawiam się, że od września, tj. od startu TVP Regionalnej, ilość pieniędzy otrzymywanych przez telewizje regionalne ulegnie dalszemu zmniejszeniu, spychając je tym samym na margines, co doprowadzić może do utracenia przez nie niezależności. Na to nie może być przyzwolenia. W życiu każdego regionu muszą istnieć media koncentrujące się głównie na historii, problemach i wydarzeniach mających miejsce w środowiskach, z którymi najbardziej identyfikują się odbiorcy. Dlatego też jako stały widz programów TVP Katowice wyrażam swój sprzeciw wobec planów TVP mających na celu tak daleko idące zmiany w telewizjach regionalnych. Myślę, że większość mieszkańców kraju podziela moją opinię w tej sprawie, a już na pewno podzielają ją mieszkańcy Śląska. Szanowny Panie Ministrze! Jakie jest stanowisko ministerstwa w sprawie planowanych przez TVP zmian programowych i organizacyjnych w telewizjach regionalnych?

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Bogdan Zdrojewski - minister kultury i dziedzictwa narodowego
Wpłyneła dnia: 29-10-2013, Ogłoszona dnia: 07-11-2013 - posiedzenie nr 53

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie zmian organizacyjnych i programowych w telewizjach regionalnych (sygn. SPS-023-20785/13) uprzejmie przekazuję następujące informacje. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji: ˝Telewizję publiczną tworzy spółka˝Telewizja Polska - Spółka Akcyjna', zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych˝. Jednocześnie ustawa wskazuje miasta, w których znajdują się terenowe oddziały spółki, zobowiązane do tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów telewizji publicznej. Art. 26 ust. 2a wskazuje, iż ˝terenowe oddziały spółki ˝Telewizja Polska - Spółka Akcyjna˝ mają swoje siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu˝. Ustawa o radiofonii i telewizji nie zawiera dalszych regulacji dotyczących kształtu programów regionalnych, które mają być rozpowszechniane przez oddziały terenowe TVP SA, pozostawiając wszelkie decyzje w kompetencjach samego nadawcy publicznego. Należy bowiem podkreślić, iż zgodnie z art. 13 ustawy o radiofonii i telewizji, nadawca kształtuje program samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za jego treść. Jednocześnie ustawa w sposób jednoznaczny podkreśla, iż nałożenie jakiegokolwiek obowiązku dotyczącego kształtu programu może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy. Należy więc podkreślić, iż minister kultury i dziedzictwa narodowego nie ma wpływu na decyzje programowe, które są podejmowane w spółce Telewizja Polska SA, a niewątpliwie tego rodzaju decyzją jest zmiana kształtu programów regionalnych. Taka ingerencja, nie tylko ze strony ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ale jakiegokolwiek innego organu państwowego, byłaby niedopuszczalna i stanowiłaby naruszenie samodzielności nadawcy publicznego. Mam nadzieję, że pani poseł uzna powyższe wyjaśnienia za wystarczające.