2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie deputatu węglowego dla byłych pracowników kolei.

ZAPYTANIE NR 16095
Wpłyneło dnia: 05.10.2017, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Paweł Bańkowski, Krzysztof Gadowski, Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Infrastruktury i Budownictwa

Szanowny Panie Ministrze,

byli pracownicy kolejowi mają przyznane prawo do deputatu węglowego zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.). Mają oni prawo do 1800 kg węgla kamiennego rocznie, ale na podstawie wyżej wymienionego przepisu organ rentowy - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca ten ekwiwalent osobom do tego uprawnionym ze środków pochodzących z budżetu państwa.

W związku z powyższym prosimy Pana Ministra o następujące informacje:

  • Jaka liczba osób została objęta tym świadczeniem w 2016 i 2017 roku na podstawie w/w ustawy?
 

  • Jakie środki z budżetu państwa zostały przekazane do ZUS w 2016 i 2017 roku na wypłatę tego ekwiwalentu pieniężnego?
 

  • Ile środków zostało zabezpieczonych na to świadczenie w projekcie budżetu państwa na rok 2018 i dla jakiej liczby osób?
 

Z poważaniem,

Krzysztof Gadowski

Poseł na Sejm RP

Paweł Bańkowski

Poseł na Sejm RP

Danuta Pietraszewska

Poseł na Sejm RP

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Andrzej Bittel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
Wpłyneła dnia: 23.10.2017, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 16095 posła Krzysztofa Gadowskiego, posła Pawła Bańkowskiego oraz poseł Danuty Pietraszewskiej, w sprawie deputatu węglowego dla byłych pracowników kolei, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

    1. Jaka ilość osób została objęta tym świadczeniem w 2016 i 2017 roku na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2017 r. poz. 680 z późn. zm.)?

Liczba osób, którym wypłacono deputaty węglowe kolejowe:

– rok 2016 – 250,2 tyś.,

– rok 2017 (styczeń – czerwiec) – 246,1 tyś.

    1. Jakie środki z budżetu państwa zostały przekazane do ZUS w 2016 i 2017 roku na wypłatę tego ekwiwalentu pieniężnego?

Kwota wypłaconych deputatów węglowych kolejowych:

– rok 2016 – 365 082,9 tyś. zł,

– rok 2017 (styczeń – czerwiec) – 176 693,6 tyś. zł.

    1. Ile środków zostało zabezpieczonych na to świadczenie w projekcie budżetu państwa na rok 2018 i dla jakiej ilości osób?

W projekcie planu wydatków budżetowych w części 73 – ZUS na 2018 r. (w wersji przekazanej przez Radę Ministrów do Sejmu RP) na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego założono kwotę 367 154 tyś. zł dla 242,2 tyś. osób.

Łączę wyrazy szacunku,

Andrzej Bittel

Podsekretarz Stanu