2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie deputatu węglowego dla byłych pracowników kolei.

ZAPYTANIE NR 16095
Wpłyneło dnia: 05.10.2017, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Paweł Bańkowski, Krzysztof Gadowski, Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Infrastruktury i Budownictwa

Szanowny Panie Ministrze,

byli pracownicy kolejowi mają przyznane prawo do deputatu węglowego zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.). Mają oni prawo do 1800 kg węgla kamiennego rocznie, ale na podstawie wyżej wymienionego przepisu organ rentowy - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca ten ekwiwalent osobom do tego uprawnionym ze środków pochodzących z budżetu państwa.

W związku z powyższym prosimy Pana Ministra o następujące informacje:

  1. Jaka liczba osób została objęta tym świadczeniem w 2016 i 2017 roku na podstawie w/w ustawy?
  2. Jakie środki z budżetu państwa zostały przekazane do ZUS w 2016 i 2017 roku na wypłatę tego ekwiwalentu pieniężnego?
  3. Ile środków zostało zabezpieczonych na to świadczenie w projekcie budżetu państwa na rok 2018 i dla jakiej liczby osób?

Z poważaniem,

Krzysztof Gadowski

Poseł na Sejm RP

Paweł Bańkowski

Poseł na Sejm RP

Danuta Pietraszewska

Poseł na Sejm RP

ODPOWIEDŹ
Nadawca:
Wpłyneła dnia: , Ogłoszona dnia: