2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.

ZAPYTANIE NR 25367
Wpłyneło dnia: 16.09.2018, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat:

W związku z interwencjami osób z różnym stopniem niepełnosprawności przebywających w domu pomocy społecznej, które opłacają pobyt w wysokości 70% swojego dochodu, zwracam się do Pani Minister z niniejszą interpelacją.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w rozdziale 2. Domy pomocy społecznej, art. 63. Czasowe zwolnienie od opłat za pobyt w domu pomocy społecznej czytamy: Mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

Mieszkańcy ww. domów nazywają to tzw. urlopowaniem. Często wykorzystują ten czas na wyjazdy sanatoryjne lub rehabilitacyjne. Problemem wielu mieszkańców jest okres 21 dni w całym roku kalendarzowym. Wiele schorowanych osób musi ponosić opłaty za pobyt w ośrodku nawet wtedy, kiedy fizycznie tam nie przebywają, gdyż ich turnusy rehabilitacyjne przekraczają 21 dni, np. trwają 1,5 miesiąca, lub w roku kalendarzowym mają zarówno turnusy rehabilitacyjne, jak i sanatoria. Biorąc pod uwagę, że ww. uiszczają opłatę w wysokości 70% swoich dochodów, narażanie ich na opłaty za pobyt, gdy faktycznie nie korzystają z placówki, bardzo obciąża ich portfele, w których i tak mało im już pozostało.

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister pytanie:

Czy Pani Minister dostrzega potrzebę zmiany przepisów o pomocy społecznej w zakresie zwolnienia z opłat pensjonariuszy i ich rodzin w przypadku pobytu w sanatorium lub na turnusie rehabilitacyjnym przekraczających 21 dni w roku kalendarzowym?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca:
Wpłyneła dnia: , Ogłoszona dnia: