2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie pominięcia w ustawie o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla wdów i sierot po górnikach, którzy utracili życie wskutek wypadków w kopalniach.

ZAPYTANIE NR 18586
Wpłyneło dnia: 09.01.2018, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Energii

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z licznymi interwencjami w moim biurze poselskim wdów górniczych oraz ich dzieci, zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Spółki odpowiedzialne za realizację ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty deputatu węglowego bardzo ściśle realizują literę prawa, która mówi, że rekompensata ta należy się wyłącznie wdowom oraz sierotom po emerytach bądź rencistach górniczych i pomija kobiety oraz dzieci, które straciły swoich mężów i ojców na skutek tragicznych zdarzeń pod ziemią. Żony i dzieci straciły najbliższą im osobę, jednak otrzymywały i nadal otrzymują renty rodzinne, a wraz z nimi, do 2014, otrzymywały deputat węglowy, który poszczególne zakłady im odebrały, jak innym emerytom w ramach oszczędności.

Pomimo tego wiele wdów złożyło stosowny wniosek o przyznanie rekompensaty w nadziei, że zgodnie z zapowiedziami, Minister Energii naprawi niedopatrzenie i uwzględni w ustawie pominięte grupy osób. W/w osoby nadal nie mają żadnych informacji na temat stanu rozpatrywania ich wniosków i do tej pory nie mają możliwości pozyskania ich od właściwych Spółek.

Smutne i niesprawiedliwe jest to, że w oczach ustawodawcy zarówno wdowy jak i sieroty po zmarłych tragicznie górnikach nie zasługują na rekompensatę z tytułu utraty deputatu węglowego, który otrzymywały, a to tylko dlatego, że ich mężowie i ojcowie zginęli na kopalni i nie mieli szans stać się emerytami bądź rencistami.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytania:

Czy ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla będzie nowelizowana i uwzględni osoby obecnie pominięte?

Czy prawdą jest, że wydawanie decyzji odmownych oraz wypłaty rekompensaty mają zostać przedłużone do końca I kwartału 2018 roku?

Dlaczego nikt nie informuje osób zainteresowanych, które nie otrzymały jeszcze decyzji lub wypłaty rekompensaty, na jakim etapie rozpatrywania jest ich wniosek, skoro do publicznej wiadomości zostało podane, że wypłata rekompensat jak i decyzji nastąpi do końca 2017 roku.

Czy podczas wydania decyzji odmownej oświadczenie z części B wniosku o wypłatę rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla dotyczące zrzeczenia się prawa do deputatu, będzie miało moc prawną i uniemożliwi pokrzywdzonym dalsze dochodzenie swoich praw przed sądem?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca:
Wpłyneła dnia: , Ogłoszona dnia: