2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie przywrócenia refundacji na leki stosowane w transplantacji do poziomu sprzed dnia 18 grudnia 2015 r.

ZAPYTANIE NR 887
Wpłyneło dnia: 04.02.2016, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

W imieniu osób chorych, a także potencjalnych dawców, członków rodzin osób chorych po transplantacji zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Transplantacja to specyficzna metoda leczenia stosowana tam, gdzie klasyczne działania są niewystarczające. Metoda ta przywraca ludziom życie. Jednak po przeszczepie przez cały czas muszą być stosowane leki o tzw. wąskim zakresie terapeutycznym, które chory zażywa codziennie, a opuszczenie nawet jednej dawki może być śmiertelne (odrzucenie przeszczepu). Ważna jest stabilność leczenia również w zakresie stosowanych preparatów i ich finansowania (refundacji), aby chorzy, dawcy i ich rodziny otrzymywali w optymalnym czasie i na najlepszym poziomie leczenie. Dlatego tak ważna jest sprawa refundacji leków i zagwarantowanie ciągłości leczenia dobranymi przez lekarza lekami immunosupresyjnymi w cenie nie przekraczającej minimalnej kwoty za opakowanie pozwalające uniknąć ciągłych zmian leków w przypadku zmian w ich refundacji. Wprowadzenie do ustawy refundacyjnej 3 miesięcznego okresu przejściowego – dla planowanych zmian na listach leków refundowanych, pozwoli na negocjacje cenowe z producentami farmaceutyków i przygotowanie pacjentów. Natomiast przyjęcie zasady, że wszystkie leki po transplantacji, muszą być praktycznie darmowe dla pacjentów byłoby najlepszym rozwiązaniem dla ludzi, którzy dzięki transplantacji mogli wrócić do normalnego życia bez obaw o dostępność czy koszty dalszego niezbędnego leczenia.

 

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytania:

Czy rozważa się możliwość przywrócenia refundacji na leki stosowane w transplantacji do poziomu sprzed 18 grudnia 2015 roku?

Czy można wprowadzić do ustawy refundacyjnej 3 miesięczny okres przejściowy dla planowych zmian na listach leków refundowanych?

Jakie są szanse na wprowadzenie całkowicie darmowych leków dla osób po przeszczepach?

 

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Krzysztof Łanda - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 04-03-2016, Ogłoszona dnia:
str1str2str3str4str5