2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie realizacji ustawy o związkach metropolitalnych

ZAPYTANIE NR 2861
Wpłyneło dnia: 28-04-2016, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: minister spraw wewnętrznych i administracji

W wyniku interwencji mieszkańców miasta Ruda Śląska, którzy w konsultacjach społecznych w blisko 93% opowiedzieli się za obecnością Rudy Śląskiej w związku metropolitalnym, zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Utworzenie metropolii to przede wszystkim zrównoważony rozwój miast ją tworzących. W skład metropolii mają wejść 24 gminy: Będzin, Bieruń, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Knurów, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice i Zabrze. Zajmują one obszar 1 585 km2, zamieszkały przez ponad 2 mln ludzi. Na jego terenie działa ponad 200 tys. firm i przedsiębiorstw, które wytwarzają 8 proc. PKB. Mieszkańcy Rudy Śląskiej chcą obecności miasta w metropolii, bo tak naprawdę oni w niej już mieszkają, pracują i wypoczywają.

Konsultacje społeczne to kolejny krok na drodze do utworzenia metropolii. Ustawa o związkach metropolitalnych stanowi, że trzeba je przeprowadzić we wszystkich gminach zainteresowanych przystąpieniem do związku. Część z miast, w tym i Ruda Śląska, już to uczyniła, natomiast w styczniu br. rudzcy radni jako jedni z pierwszych w województwie podjęli już uchwałę intencyjną dotyczącą chęci przystąpienia miasta do metropolii. Poza Rudą Śląską podobne uchwały przegłosowali radni 23 miast regionu.

Utworzenie metropolii śląskich miast umożliwia ustawa o związkach metropolitalnych z 9 października 2015 r. W proces jej tworzenia zaangażował się Górnośląski Związek Metropolitalny. Zgodnie z zapisami ustawy związek ma powstać z dniem 1 lipca br., natomiast faktycznie funkcjonować zacznie od 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z jej zapisami rząd do końca kwietnia powinien określić w drodze rozporządzenia kształt przyszłej metropolii. Wydanie rozporządzenia poprzedzone ma zostać złożeniem przez wszystkie miasta chcące tworzyć metropolię odpowiedniego wniosku skierowanego do Rady Ministrów. Problem w tym, że do dzisiaj strona rządowa nie przedstawiła wytycznych, według których taki wniosek miałby zostać utworzony.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytania:

Kiedy zostaną przedstawione wytyczne, według których miasta mogą wystosować wniosek do Rady Ministrów o chęć tworzenia metropolii, na podstawie których rząd ma drodze rozporządzenia przedstawić kształt przyszłej metropolii?

Czy odwlekanie w czasie wydawania stosownych wytycznych co do tworzenia metropolii nie jest w konsekwencji próbą uniemożliwienia powstania związku metropolitalnego na Śląsku?

Z wyrazami szacunku,

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Sebastian Chwałek - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wpłyneła dnia: 02-06-2016, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 2861 Posła na Sejm RP Pani Danuty Pietraszewskiej w sprawie realizacji ustawy o związkach metropolitalnych uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Na wstępie pragnę wskazać, że do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) zostały zgłoszone uwagi i opinie przez wojewodów, przedstawicieli samorządów, ekspertów oraz Posłów na Sejm RP dotyczące trudności związanych ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. poz. 1890).

Mając powyższe na uwadze MSWiA przeprowadziło analizę wymienionego aktu prawa i wspólnie z wojewodami, Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego oraz Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym została wypracowana nowa propozycja, tj. powstał projekt ustawy metropolitalnej dla województwa śląskiego. Powyższy projekt został zaprezentowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 29 kwietnia 2016 roku w Katowicach.

Nowe przepisy prawa mają umożliwić skuteczne utworzenie związku metropolitalnego oraz zapewnić zdolność do wykonywania kluczowych z punktu widzenia obywateli zadań publicznych. Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim stanowi również odpowiedź na potrzebę utworzenia związku metropolitalnego na obszarze Górnego Śląska, którą tuż po wejściu w życie ww. regulacji wyrażały miasta zrzeszone w Górnośląskim Związku Metropolitalnym. W zaproponowanym projekcie ustawy zachowana zostanie zasada przekazywania na rzecz związku dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa.

Wskazania wymaga, że regulacja dotycząca Śląska ma umożliwić sprawdzenie w praktyce modelu metropolitalnego opartego o związek gmin. Górnośląski obszar metropolitalny jest bowiem jednym z najlepiej ukształtowanych obszarów funkcjonalnych, w którym z powodzeniem są wykorzystywane dostępne obecnie prawne formy współpracy samorządów. Wola współpracy zainteresowanych samorządów oraz dostrzegalne wyczerpywanie się możliwości rozwoju i koordynacji zadań publicznych w oparciu o związki międzygminne czy porozumienia skłaniają do wniosku, że właśnie na obszarze Górnego Śląska w pierwszej kolejności należy przeprowadzić wdrożenie proponowanych regulacji.

Warto zauważyć, że w przyszłości możliwe będzie pojawienie się rozwiązań dla kolejnych obszarów metropolitalnych uwzględniających doświadczenia z wdrażania projektowanej ustawy.

Z poważaniem,

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Sebastian Chwałek

Podsekretarz Stanu