2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie śmierci siedmiu fok w ciągu kilku ostatnich dni.

ZAPYTANIE NR 23110
Wpłyneło dnia: 15.06.2018, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Monika Wielichowska, Bartosz Arłukowicz, Joanna Augustynowska, Paweł Bańkowski, Anna Białkowska, Bożenna Bukiewicz, Małgorzata Chmiel, Alicja Chybicka, Janusz Cichoń, Piotr Cieśliński, Zofia Czernow, Ewa Drozd, Joanna Frydrych, Grzegorz Furgo, Kinga Gajewska, Elżbieta Gapińska, Lidia Gądek, Artur Gierada, Marta Golbik, Rafał Grupiński, Andrzej Halicki, Bożena Henczyca, Jolanta Hibner, Maria Małgorzata Janyska, Bożena Kamińska, Włodzimierz Karpiński, Małgorzata Kidawa-Błońska, Marcin Kierwiński, Joanna Kluzik-Rostkowska, Magdalena Kochan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Ewa Kołodziej, Adam Korol, Leszek Korzeniowski, Robert Kropiwnicki, Wojciech Król, Józef Lassota, Gabriela Lenartowicz, Izabela Leszczyna, Aldona Młyńczak, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Joanna Mucha, Arkadiusz Myrcha, Anna Nemś, Dorota Niedziela, Sławomir Nitras, Paweł Olszewski, Katarzyna Osos, Paweł Papke, Danuta Pietraszewska, Teresa Piotrowska, Agnieszka Pomaska, Jacek Protas, Elżbieta Radziszewska, Grzegorz Raniewicz, Leszek Ruszczyk, Dorota Rutkowska, Marek Rząsa, Krystyna Sibińska, Tomasz Siemoniak, Bogusław Sonik, Michał Stasiński, Michał Szczerba, Krystyna Szumilas, Bożena Szydłowska, Tomasz Szymański, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Cezary Tomczyk, Anna Wasilewska, Mariusz Witczak, Marek Wójcik, Szymon Ziółkowski
Adresat: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Szanowny Panie Ministrze,

w ostatnich dniach morze wyrzuciło na plaże Zatoki Gdańskiej siedem martwych fok. Dwie z nich miały przywiązane do szyi cegły, jedna z fok miała zmiażdżoną głowę, kolejna rozcięty brzuch, innej ciało było owinięte linką. Obrażenia takie mogą dowodzić, że ktoś celowo skrzywdził foki.

Według szacunków Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu – w ciągu ostatnich 20 lat odnotowano tylko trzy przypadki celowo zabitych zwierząt, były to dwie foki i jeden morświn. Tymczasem tylko w ciągu kilku ostatnich dni zginęło aż siedem zwierząt.

Foki są naturalnym elementem bałtyckiego ekosystemu. Dziś należą do gatunków zagrożonych. Populacja fok szarych w Polsce drastycznie się zmniejsza. Pod koniec XIX w. w Bałtyku było ich 100 tys. Dziś już tylko ok. 30 tys.

Intensywny rozwój turystyki wypiera foki z ich tradycyjnych siedlisk. Młode osobniki często są ofiarami przyłowów i giną już kilka tygodni po urodzeniu.

Panie Ministrze,

1. Od 2014 r. resort ma do dyspozycji 4 mln euro na wypłatę odszkodowań dla rybaków za straty spowodowane przez foki. Ile wniosków o odszkodowanie wpłynęło do resortu i ile odszkodowań zostało wypłaconych?

2. Jakie działania zamierza podjąć resort, aby rozwiązać konflikt dotyczący rybołówstwa, które nie godzi się z tym, że foki jedzą ryby i korzystają także z tych uwięzionych w rybackich sieciach?

3. Czy resort opracuje alternatywne narzędzia połowowe, zmodyfikuje te już używane lub przygotuje nowe, idąc przykładem innych krajów nad Bałtykiem, gdzie fok jest o wiele więcej niż u nas?

4. Czy zamierza Pan przeprowadzić akcję służącą poinformowaniu opinii publicznej o możliwościach rekompensowania strat rybakom poszkodowanym w wyniku aktywności fok?

5. Czy resort wspólnie z Ministerstwem Środowiska pracuje nad powołaniem wspólnego zespołu eksperckiego, którego zadaniem będzie wypracowanie systemowych rozwiązań dotyczących szkód powodowanych w połowach? Kiedy ruszą prace zespołu?

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Grzegorz Witkowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Wpłyneła dnia: 06-07-2018, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 23110 grupy Posłów, z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie śmierci siedmiu fok w ciągu kilku ostatnich dni, uprzejmie przekazuję odpowiedzi w zakresie następujących pytań:  

  1. Od 2014 r. resort ma do dyspozycji 4 mln euro na wypłatę odszkodowań dla rybaków za straty spowodowane przez foki. Ile wniosków o odszkodowanie wpłynęło do resortu i ile odszkodowań zostało wypłaconych?
  2. Jakie działania zamierza podjąć resort, aby rozwiązać konflikt dotyczący rybołówstwa, które nie godzi się z tym, że foki jedzą ryby i korzystają z tych, uwięzionych w rybackich sieciach?
  3. Czy resort opracuje alternatywne narzędzia połowowe, zmodyfikuje te już używane, lub przygotuje nowe, idąc przykładem innych krajów nad Bałtykiem, gdzie fok jest wiele więcej niż u nas?
  4. Czy zamierza Pan przeprowadzić akcję służącą poinformowaniu opinii publicznej o możliwościach rekompensowania strat rybakom poszkodowanym w wyniku aktywności fok?
  5. Czy resort wspólnie z Ministerstwem Środowiska pracuje nad powołaniem wspólnego zespołu eksperckiego, którego zadaniem będzie wypracowanie systemowych rozwiązań dotyczących szkód powodowanych w połowach? Kiedy ruszą prace zespołu?
 

Ad. 1.

Kwota 4 mln Euro jest do dyspozycji od 2015 – 2023, i jest niezmienna. Od listopada 2016 r. armatorzy statków rybackich zaczęli składać oficjalne zgłoszenia o szkodach czynionych w połowach przez foki:

2016 – 30 zgłoszeń (listopad-grudzień 2016 r.),

2017 – 178 zgłoszeń – (styczeń – grudzień 2017 r.),

2018 – 48 zgłoszeń (do końca maja 2018 r.).

Odszkodowania będą wypłacone, gdy zostanie ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór na działanie związane z wypłatą rekompensat za straty powodowane przez ssaki chronione po weryfikacji złożonych wniosków.  

Ad. 2.

Uprzejmie informuję, że planuje się powołanie Zespołu eksperckiego, którego zadaniem będzie wypracowanie optymalnych rozwiązań dot. zrównoważonej ochrony fok.  

Ad. 3.

Żaden kraj nadbałtycki nie opracował i nie przetestował skutecznych narzędzi połowowych zabezpieczających połów przed fokami. Polscy rybacy biorą udział w projektach testujących takie narzędzia.  

Ad. 4.

Polscy rybacy, jako podmioty bezpośrednio zainteresowane posiadają wyczerpującą wiedzę na temat rekompensat za połowy zniszczone przez foki. Informacje o funkcjonowaniu przedmiotowych rekompensat w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” są ogólnodostępne i szeroko rozpowszechnione w środowisku rybackim.  

Ad. 5.

Odnosząc się do ostatniego pytania uprzejmie informuję, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwo Środowiska pracuje nad powołaniem wspólnego Zespołu eksperckiego, którego zadaniem będzie wypracowanie zrównoważonej ochrony fok.

Zasady funkcjonowania Zespołu eksperckiego opiniuje obecnie Departament Prawny MGMiŻŚ. Po zakończeniu prac nad powołaniem ww. Zespołu, organ ten będzie składał się w połowie z ekspertów resortu MGMiŻŚ oraz w połowie z ekspertów MŚ. Głównym celem tego Zespołu będzie określenie pojemności biologicznej Bałtyku i wód śródlądowych dla populacji rybożerców, jak również zaproponowanie zasad racjonalnej ochrony zwierząt rybożernych.