2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie wprowadzenia w Polsce pilotażowego programu termomodernizacji STOP SMOG.

ZAPYTANIE NR 20169
Wpłyneło dnia: 23.02.2018, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat:

Szanowny Panie Premierze,

powszechnie wiadomo, że smog zawiera substancje toksyczne i rakotwórcze. Według danych Unii Europejskiej z powodu smogu umiera w Polsce ponad 40 tys. osób rocznie. Złe samopoczucie, nasilenie dolegliwości oddechowych, infekcje oddechowe to objawy, jakie towarzyszą zjawisku smogu. Długotrwałe narażenie na smog zwiększa ryzyko nowotworów, chorób układu oddechowego, naczyniowo-sercowego, odpornościowego.

22 lutego 2018 roku podczas konferencji powiedział Pan: ”Ruszamy z programem, który sprawi, że powietrze w Polsce będzie czyste”.

Niestety, do programu zakwalifikowano, nie wiadomo na podstawie jakich kryteriów, miasta poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Jest to dyskryminujące dla dużych miast szczególnie śląskich, których przemysłowy charakter sprzyja większej częstotliwości występowania smogu niż w innych rejonach Polski. Do takich miast należą: Ruda Śląska, Chorzów, Bytom, Tychy, Zabrze, Gliwice, Rybnik, Katowice Dąbrowa Górnicza i wiele innych ze śląskiej aglomeracji. Miasta te zajmują czołowe miejsca pod względem zanieczyszczenia powietrza na liście miast europejskich.

Niesprawiedliwe i nieuzasadnione wydaje się wprowadzone kryterium liczebności mieszkańców przy kwalifikacji do programu. Czy rząd tym samym skazuje miasta powyżej 100 tys. mieszkańców na samodzielną walkę ze smogiem? Bez wsparcia państwa te miasta nie mają szans poradzić sobie i ze smogiem, i ze skażonymi niejednokrotnie gruntami, i ze szkodami pogórniczymi.

W związku z powyższym kieruję do Pana Premiera pytania:

1. Jakie jest uzasadnienie zastosowania kryterium liczebności mieszkańców miast zakwalifikowanych do wspomnianego programu?

2. Jakie jest uzasadnienie odrzucenia miast dużych, które jednocześnie zajmują czołowe miejsca na europejskiej liście zanieczyszczonych pod względem powietrza miast?

3. Czy lista miast zakwalifikowanych do programu jest listą zamkniętą?

4. Co rząd proponuje miastom, które zajmują czołowe miejsca na europejskiej liście zanieczyszczenia powietrza?

5. Czy samorządy na Śląsku, które samodzielnie rozpoczęły walkę ze smogiem otrzymają wsparcie rządowe w zakresie dofinansowania wymiany kotłów, termoizolacji budynków lub podłączeń do sieci ciepłowniczej?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca:
Wpłyneła dnia: , Ogłoszona dnia: