2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie wynagrodzeń pracowników administracyjnych w prokuraturze

ZAPYTANIE NR 16960
Wpłyneło dnia: 06.11.2017, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Paweł Arndt Joanna Augustynowska Tadeusz Aziewicz Paweł Bańkowski Marek Biernacki Małgorzata Chmiel Alicja Chybicka Janusz Cichoń Piotr Cieśliński Zofia Czernow Ewa Drozd Artur Dunin Joanna Frydrych Grzegorz Furgo Krzysztof Gadowski Stanisław Gawłowski Lidia Gądek Artur Gierada Marta Golbik Rafał Grupiński Andrzej Halicki Jolanta Hibner Włodzimierz Karpiński Małgorzata Kidawa-Błońska Marcin Kierwiński Joanna Kluzik-Rostkowska Magdalena Kochan Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Ewa Kołodziej Adam Korol Leszek Korzeniowski Tomasz Kostuś Robert Kropiwnicki Wojciech Król Józef Lassota Izabela Leszczyna Beata Małecka-Libera Aldona Młyńczak Izabela Katarzyna Mrzygłocka Joanna Mucha Arkadiusz Myrcha Dorota Niedziela Sławomir Nitras Tomasz Piotr Nowak Mirosława Nykiel Norbert Obrycki Marzena Okła-Drewnowicz Paweł Olszewski Katarzyna Osos Małgorzata Pępek Danuta Pietraszewska Kazimierz Plocke Agnieszka Pomaska Elżbieta Radziszewska Grzegorz Raniewicz Leszek Ruszczyk Dorota Rutkowska Jakub Rutnicki Krystyna Sibińska Tomasz Siemoniak Michał Szczerba Bożena Szydłowska Iwona Śledzińska-Katarasińska Cezary Tomczyk Jarosław Urbaniak Anna Wasilewska Monika Wielichowska
Adresat: Minister Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,

od kilku tygodni pracownicy administracyjni prokuratur z całej Polski wysyłają na adresy mailowe biur poselskich liczne wiadomości z informacjami o wysokości ich wynagrodzeń oraz posiadanego stażu pracy w prokuraturze. Każda wiadomość ma załączony tzw. pasek wynagrodzenia. Niestety pensje pracowników administracyjnych w prokuraturach były przez ostatnie lata zamrożone z powodu trwającego do niedawna światowego kryzysu ekonomicznego. W chwili obecnej Minister Morawiecki informuje opinię publiczną o bardzo dobrych wynikach finansowych państwa i nadwyżkach w budżecie. Jak informuje Edyta Odyjas z NSZZ Solidarność, pracownicy prokuratury coraz częściej starają się o zgodę przełożonych na dodatkową pracę. Nagminnie zdarzają się sytuacje, gdy pracownik składa wniosek o zgodę na podjęcie dodatkowej pracy, polegającej np. na wykładaniu towaru w supermarkecie. Z reguły dostaje odpowiedź odmowną, bo w ocenie przełożonych taka praca nie licuje z powagą sądu czy prokuratury.

Tylko w ciągu ostatnich 3 lat z sądów odeszło ponad 17 tys. asystentów sędziów, urzędników i pracowników obsługi. Jak poinformowali związkowcy, wynagrodzenie 95 proc. pracowników sądów niebędących sędziami nie przekracza kwoty 4 tys. zł brutto (2.853,95 zł netto). 20 proc. pobiera wynagrodzenie zasadnicze maksymalnie do kwoty 2,5 tys. zł brutto (1808,10 zł netto). Wynagrodzenie zaledwie 5 proc. pracowników niebędących sędziami przekracza próg 4 tys. zł brutto (2.853,95 zł netto). Przypomnę że średnie wynagrodzenie w Polsce, jak wynika z danych GUS za drugi kwartał 2017 roku wynosi 4220 zł brutto.

Obecnie dochodzi do sytuacji patologicznej, kiedy pracownicy o mniejszych kwalifikacjach zawodowych pracujący np. w dyskontach zarabiają więcej niż wykwalifikowani pracownicy administracji w prokuraturze. Od 1 marca 2017 roku jedna z sieci dyskontów oferuje nowo zatrudnionym pracownikom od 2550 do 3300 zł brutto w zależności od lokalizacji sklepu. Po dwóch latach zarobki te jednak wzrastają. Wtedy pracownik obsługujący kasę może liczyć nawet na 3000 do 3800 zł brutto. Menadżerowie sklepu mogą z kolei liczyć na zarobki od 4400 zł do prawie 7000 zł brutto. Poza tym pracownicy mogą korzystać z prywatnej opieki medycznej.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

1) Czy w związku z nadwyżkami w budżecie, o których mówi Pan Premier Morawiecki, jest możliwe przeznaczenie ich na podwyżki dla pracowników administracyjnych w prokuraturach?

2) Czy Ministerstwo Sprawiedliwości podziela zdanie o konieczności podniesienia wynagrodzeń pracownikom administracyjnym w prokuraturach?

3) W jaki sposób Ministerstwo chce zatrzymać odpływ wykwalifikowanej kadry pracowników z prokuratur?

Z poważaniem

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Bogdan Święczkowski - pierwszy zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy
Wpłyneła dnia: 19.12.2017, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na interpelację z dnia 24 listopada 2017 r. nr 16960 Pani Poseł Joanny Muchy oraz grupy posłów w sprawie wynagrodzeń pracowników administracyjnych w prokuraturze, uprzejmie informuję, co następuje.

Ad 1. Projekt ustawy budżetowej na 2018 r. nie przewidywał waloryzacji wynagrodzeń urzędników i innych pracowników prokuratury. Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny oraz Prokurator Krajowy na etapie prac sejmowych nad ustawą budżetową na 2018 r., podjęli starania o przesunięcie środków do budżetu części 88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury z przeznaczeniem między innymi na 2% wzrost wynagrodzeń urzędników i innych pracowników prokuratury. Komisja Finansów Publicznych, która na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2017 roku rozpatrzyła rządowy projekt ustawy budżetowej na 2018 rok, pozytywnie przegłosowała tę poprawkę.

Aktualnie projekt ustawy budżetowej na rok 2018 przewiduje możliwość wzrostu wynagrodzeń tej grupy pracowników prokuratury.

Ad 2. Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny oraz Prokurator Krajowy nie tylko są przekonani o konieczności podniesienia wynagrodzeń urzędników i innych pracowników prokuratury, ale w ramach posiadanych możliwości podejmują działania w tym kierunku. Poza skutecznymi działaniami opisanymi w pkt. 1, Prokurator Generalny dokonał w 2017 roku przesunięcia środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz częściowo z wynagrodzenia grupy orzeczniczej zwiększając wysokość środków na wynagrodzenia urzędników i innych pracowników prokuratury nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania z przeznaczeniem m.in. na wypłatę nagród i premii. Stosowne przesunięcia miały miejsce w maju, październiku oraz listopadzie br. łącznie na kwotę po 2060 zł, w przeliczeniu na jednego pracownika.

Ponadto opracowano projekt ustawy modernizacyjnej dla jednostek prokuratury, w którym zapisano propozycję zwiększenia wynagrodzeń urzędników i innych pracowników o kwotę 1000 zł rozłożoną na trzy lata.

Ad 3. Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny zna trudną sytuację finansową urzędników i innych pracowników prokuratury. Sytuacja ta wynika z wieloletnich zaniedbań poprzedników. Wynagrodzenia ich nie były bowiem urealniane, nawet pomimo wzrostu obciążenia obowiązkami. Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny podejmuje również działania w kierunku zwiększenia środków budżetowych dla prokuratury na pozyskanie dodatkowych etatów „nieorzeczniczych”. Pozwoliło to na zatrudnienie (w latach 2016-2017) 315 dodatkowych asystentów prokuratora. W budżecie prokuratury na 2018 rok przewidziane są środki na zatrudnienie znaczącej liczby nowych asystentów i analityków.

Prokurator Generalny oraz kierownictwo Prokuratury Krajowej dokładają wszelkich starań, aby urzędnicy i inni pracownicy prokuratury tak szybko, jak tylko pozwoli na to stan finansów publicznych, odczuli satysfakcję z wykonywanej pracy zarówno w aspekcie obciążenia obowiązkami służbowymi, jak i w aspekcie finansowym.

Powyższe działania mają również na celu zapewnienie stabilizacji kadry urzędników i innych pracowników prokuratury.

Z poważaniem

Bogdan Święczkowski