2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie pominięcia woj. śląskiego w pilotażowym programie budowy centrów powiadamiania ratunkowego

ZAPYTANIE NR 1714
Wpłyneło dnia: 28-02-2008, Ogłoszone dnia: 13-03-2008 - posiedzenie nr 10
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Sportu i Turystyki
Na parę dni przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi ministrowie w rządzie PiS-u Elżbieta Jakubiak, Jerzy Polaczek oraz Zbigniew Religa zapewniali, że na Stadionie Śląskim odbędą się mecze piłkarskich mistrzostw Europy. W przygotowanej ustawie o Euro 2012 wymienia się Chorzów jako jednego z organizatorów imprezy. Okazało się jednak, że niektóre decyzje polityków rozminęły się z deklaracjami. Jeszcze za rządów PiS-u zapadła decyzja, że w pierwszej kolejności centra powiadamiania ratunkowego powstaną w tych województwach, gdzie odbędą się mistrzostwa Euro 2012. Na liście są zatem Warszawa, Gdańsk, Wrocław i Poznań. Jest też Kraków, który podobnie jak Chorzów znalazł się na liście rezerwowej. Nie ma jednak centrum powiadamiania ratunkowego dla woj. śląskiego. CPR w tych pięciu regionach mają zacząć działać jeszcze w tym roku. Takie potraktowanie Śląska świadczy o lekceważeniu jego aspiracji do Euro 2012, a przecież pan premier Donald Tusk zapewniał nas - mieszkańców Śląska - że podejmie wszelkie działania, aby Śląskowi stworzyć szansę współorganizacji mistrzostw Euro 2012. Szanowna Pani Minister/Szanowny Panie Ministrze: 1. Dlaczego zabrakło Chorzowa w pilotażowym programie budowy centrów powiadamiania ratunkowego? 2. Jakie były konkretne przyczyny pominięcia tylko jednego z szóstki miast ustawowo zatwierdzonych jako potencjalnych współorganizatorów Euro 2012? 3. Czy i kiedy Chorzów zostanie wpisany w pilotażowy program budowy centrów powiadamiania ratunkowego? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Mirosław Michał Drzewiecki - minister sportu i turystyki
Wpłyneła dnia: 07-04-2008, Ogłoszona dnia: 24-04-2008 - posiedzenie nr 14
Odpowiadając na interpelację posłanki na Sejm RP Danuty Pietraszewskiej przekazaną pismem z dnia 11 marca 2008 r. (sygn. SPS-023-1714/08) w sprawie pominięcia woj. śląskiego w pilotażowym programie budowy centrów powiadamiania ratunkowego, uprzejmie informuję, iż mając na uwadze status Chorzowa jako kandydata do organizacji meczów w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, wystąpiłem do ministra zdrowia z prośbą o uruchomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) dla woj. śląskiego. Uruchomienie CPR będzie ważnym elementem strategii zabezpieczenia medycznego Euro 2012. W wyniku przygotowanego i przedstawionego przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) w styczniu 2008 r. raportu dotyczącego stanu przygotowań Polski i Ukrainy do organizacji mistrzostw Europy w 2012 r. zdefiniowano kandydaturę Chorzowa i Krakowa jako miast alternatywnych. Pragnę zaznaczyć, że dotychczas Chorzów oraz Kraków były traktowane jako miasta rezerwowe. W odniesieniu do powyższej decyzji UEFA w dniach 28-29 lutego 2008 r. odbyły się w miastach alternatywnych wizytacje ekspertów UEFA, analogicznie do tych, które miały miejsce w listopadzie 2007 r. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Gdańsku. Rząd RP przy współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej za pośrednictwem spółki celowej PL 2012 sp. z o.o. podejmuje działania, aby mecze finałowe Euro 2012 zostały rozegrane na sześciu polskich stadionach, w tym w Chorzowie i Krakowie. Jednak do tej pory UEFA nie zajęła jeszcze oficjalnego stanowiska w przedmiotowej kwestii. Zapewniam, że Ministerstwo Sportu i Turystyki dołoży wszelkich starań, aby zostało uruchomione Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla woj. śląskiego. Minister Mirosław Drzewiecki