Jerzyki w Rudzie Śląskiej są bezpieczne!
W związku z licznymi sygnałami o zagrożeniach gniazdowania jerzyków, które są bardzo pożytecznymi ptakami, wystosowałam pismo do władz Rudy Śląskiej z pytaniem, czy w/w ptaki są bezpieczne w naszym mieście. Poniżej zamieszczam odpowiedź, jaką otrzymałam.

2015 Danuta Pietraszewska

A+