Każda dzielnica jest ważna...
Aleksandra Skowronek kandydatka na prezydenta Rudy Śląskiej: "Moje hasło wyborcze to „11 dzielnic – jedno miasto”. Przygotowałam więc program dla Rudy Śląskiej i odrębne programy dla poszczególnych dzielnic."

2015 Danuta Pietraszewska

A+