KOLEŻANKI I KOLEDZY NAUCZYCIELE !
Życzę Wam radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, zadowolonych uczniów, wdzięcznych rodziców, a także determinacji i wytrwałości w obronie godności nauczyciela.
14681772_963621683742557_7688359362701415829_n
2015 Danuta Pietraszewska

A+