Mam zawód - mam pracę.
Tak powinno być, ale nie jest. Trwa naprawianie tej sytuacji. Kształcenie zawodowe musi być ściśle powiązane z rynkiem pracy.

W tym celu zreformowaliśmy szkolnictwo zawodowe (miałam zaszczyt pracować nad tym w powołanej w tym celu sejmowej komisji nadzwyczajnej).

Zmiany są wprowadzane od września 2012 r. do końca 2017 r. Mają przywrócić właściwą range szkolnictwu zawodowemu, uelastycznić rynek pracy i zapewnić pracodawcom pracowników o kwalifikacjach, jakich potrzebują.

Nowe przepisy stanowią bazę prawną dla wszelkich strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego i zatrudnienia ludzi młodych.

O takiej strategii powiązanej z nową perspektywą finansową 2014-2020 dla Śląska dyskutowaliśmy na konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Moje wystąpienie dotyczyło konkretnych zmian, jakich dokonaliśmy w ustawie o szkolnictwie zawodowym, a które mają służyć realizacji celu "Mam zawód - mam pracę".

PS. MEN ogłosiło rok 2015 Rokiem Szkolnictwa Zawodowego i dało wsparcie dla szkół zawodowych w wysokości 820 mln euro.
2015 Danuta Pietraszewska

A+