Mamy metropolię !!!
432 posłów opowiedziało się za śląską metropolią. Od 1 lipca 2017 r. metropolia - jeszcze w formie pilotażowej, a od stycznia 2018 roku otrzyma wszystkie kompetencje i finansowanie - 250 mln złotych z 5% udziałów w PIT.
Zadania metropolii to: organizacja transportu, kształtowanie ładu przestrzennego, współdziałanie w ustalaniu dróg krajowych i wojewódzkich, rozwój i promocja obszaru metropolii.
Ustawa jest prawie w całości kalką metropolitalnej ustawy PO, którą PiS zablokował w 2016 roku brakiem rozporządzeń.

Mój głos w sprawie poprawek do ustawy.

2015 Danuta Pietraszewska

A+