Marsz na Zgodę. Ślązacy upamiętnili ofiary Tragedii Górnośląskiej.
”... o dobrą pamięć, aby złe czyny nienawiści nigdy nie miały już miejsca...” modlili się Ślązacy pod bramą dawnego obozu pracy-zagłady na świętochłowickiej Zgodzie. Ofiary Tragedii Górnośląskiej zostały upamiętnione 10-kilometrowym marszem z Katowic do Świętochłowic trasą, którą w 1945 roku przebyli pierwsi więźniowie obozu. Od lutego do listopada 1945 roku więzionych tu było 5764 więźniów, z których 2,5 tyś. nie przeżyło.

2015 Danuta Pietraszewska

A+