Marszałek Województwa Śląskiego w Rudzie Śląskiej.

8 kwietnia bieżącego roku na otwartym zebraniu Koła Platformy Obywatelskiej RP w Rudzie Śląskiej gościł na moje zaproszenie Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła. W nawiązaniu do moich wcześniejszych z nim rozmów pan Marszałek ocenił i przedstawił szanse Rudy Śląskiej na środki z nowej perspektywy unijnej na lata 2014–2020. Jednocześnie wskazał na dramatyczną sytuację miasta, które starzeje się i wyludnia, gdyż młodzi ludzie bardzo często pracują i mieszkają w miastach ościennych. Dziennie kilka tysięcy osób wyjeżdża do pracy poza granice naszego miasta! Wyjeżdżają ze względu na brak miejsc pracy, których się nie tworzy, trudno także o tanie mieszkania dla młodych. Ruda Śląska, jak podkreślił Pan Marszałek potrzebuje inwestycji przełomowej, która odwróciłaby tę niekorzystną sytuację. Taką inwestycją mogła być spalarnia odpadów komunalnych – niestety szanse zaprzepaszczono w ogniu kampanii wyborczej. Zachęcenie inwestorów do tworzenia nowych miejsc pracy oraz powiększenie zasobu mieszkaniowego miasta powinno być priorytetem. Pozwoliłoby to na zatrzymanie ludzi młodych w mieście. Nowa perspektywa unijna będzie stanowić szansę na uzyskanie dodatkowych środków na realizację takich zadań. Władza Rudy Śląskiej musi tylko chcieć – i umieć – ją wykorzystać.

Członkowie Koła byli bardzo zainteresowani wystąpieniem gościa i podbudowani jego deklaracjami popartymi już konkretnymi działaniami. Dzięki staraniom, jakie podjęłam z rekomendacji Koła w sprawie II etapu budowy drogi N-S, 4 kwietnia Pan Marszałek wprowadził N-S-kę na listę zadań priorytetowych. Zarząd Województwa zatwierdził decyzję Marszałka. Przypominam, że tak ważna dla miasta i regionu droga była przedtem na 16 miejscu listy rezerwowej. Władze miasta nie podjęły żadnych prób uzasadnionego przesunięcia inwestycji na listę priorytetową, stąd nasza determinacja.
I etap budowy N-S-ki zatwierdzony został jeszcze w czasie trwania kadencji prezydenta Andrzeja Stani, z którym lobbowaliśmy wytrwale i skutecznie o fundusze na tę inwestycję.
Trzymamy kciuki i będziemy działać dalej na rzecz rozwoju naszego miasta.

2015 Danuta Pietraszewska

A+