Moje pytanie w sprawach bieżących o losy kopalni "Ruch Śląsk" i odpowiedź wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego.


2015 Danuta Pietraszewska

A+