Moja poprawka w sprawie budowy strategicznej dla Śląska drogi N-S
Nikt z PiS-u nie poparł poprawki na rzecz kontynuacji budowy drogi N-S w Rudzie Śląskiej. Podobnie zachowali się trzej posłowie z Kukiz15 i jeden z PSL-u. Szkoda, bo miasto samo ciężaru tej inwestycji nie udźwignie. Platforma Obywatelska i Nowoczesna poparły poprawkę w 100 %.

2015 Danuta Pietraszewska

A+