Nie odpuszczamy referendum w sprawie reformy oświaty.
Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Komisji Ustawodawczej w sprawie Uchwały Sejmu RP o zarządzaniu ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty.

20156061_1221844364586953_1872201462262933249_n20245984_1221803714591018_7308951664427822619_n20245635_1221803757924347_2435180984622384887_n20108638_1221803887924334_5637885547898086101_n
2015 Danuta Pietraszewska

A+