O edukacji przedszkolnej za złotówkę.

21 października 2013 r. w Rudzie Śląskiej odbyła się zorganizowana przez posłankę Danutę Pietraszewską konferencja robocza z udziałem Krystyny Szumilas, ekspertów MEN-u, samorządowców 8 miast aglomeracji śląskiej i dyrektorów przedszkoli tych gmin dotycząca interpretacji i wdrażania ustawy o państwowej dotacji dla przedszkoli.

Z własnej inicjatywy na spotkanie z Panią Minister przybyli przedstawiciele firm zewnętrznych zajmujących się prowadzeniem zajęć dodatkowych w przedszkolach.

Pani Poseł Danuta Pietraszewska wielokrotnie podkreślała, że konferencja ma charakter roboczy i ma wesprzeć samorządowców i dyrektorów placówek w prawidłowym wdrożeniu ustawy o dotacji dla przedszkoli.

30 – minutowe wystąpienie Pani Minister, przedstawiające założenia i cele dotacji stało się bazą do dyskusji. Zaproszeni goście w sposób bardzo merytoryczny przedstawiali swoje problemy, ale też i sukcesy. Okazało się, że Świętochłowice, Chorzów, Ruda Śląska, Zabrze, Bytom, Katowice, Gliwice, Mikołów nieźle poradziły sobie z organizacją zajęć dodatkowych w ramach budżetu placówki wspartego dotacją. We wszystkich wymienionych miastach prowadzone są zajęcia dodatkowe.

Pytania problemowe dotyczyły głównie organizacji zajęć dodatkowych w ramach godzin pracy placówki w sytuacji, gdy wszystkie godziny etatowe zostały zagospodarowane i należałoby zatrudnić dodatkowych nauczycieli do prowadzenia zajęć. Dyrektorzy pytali o warunki, na jakich mogą zatrudnić dodatkowo specjalistów lub firmy zewnętrzne.

Ważnym problemem była również sprawa prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach w ramach zajęć dodatkowych. Wiceprezydent Świętochłowic, Pani Aleksandra Skowronek wyraziła wątpliwości, czy takie zajęcia mogą być finansowane ze środków przekazanych przedszkolom, czy powinien finansować je NFZ i czy dzieci do takich zajęć nie powinny mieć skierowania od lekarza specjalisty.

Na pytania z sali odpowiadała Pani Minister i eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Znajdujący się na sali przedsiębiorcy próbowali wykazać, że ustawa nie wyrównuje szans przedszkolaków, ponieważ w przedszkolach prywatnych dzieci mają bogatszy wachlarz zajęć, podczas gdy w przedszkolach miejskich ilość ich jest ograniczona ze względu na budżet placówki. Na ich zarzuty dotyczące ustawy, a konkretnie pozbawienia ich przez tę ustawę pracy, Pani Minister odpowiedziała, że Ministerstwo nie zabrania przedszkolom zatrudniania firm zewnętrznych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach budżetu przedszkola, i że decyzja o zatrudnieniu takiej firmy jest decyzją dyrektora placówki. Priorytetem dla rządu było zapewnienie wszystkim przedszkolakom równego dostępu do zajęć bez względu na wysokość dochodów ich rodziców. Obniżenie opłat za przedszkole miało być wsparciem dla budżetu rodzin, szczególnie tych mających więcej niż jedno dziecko.

Konferencja trwała 2 godziny 15 minut. Tym, którzy nie zdołali zadać pytania, Pani Poseł zaproponowała sformułowanie pytań na piśmie i przesłanie ich do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2015 Danuta Pietraszewska

A+