O kondycji i przyszłości sportu w Rudzie Śląskiej... (Klub Obywatelski)
Lucjan Brychczy, Ernest Pol, Artur Sobiech, Otylia Jędrzejczak, Zuza Radecka, Henryk Gruth i wieli wielu innych - sportowcy, o których usłyszał świat. Pochodzili z Rudy Śląskiej. Dziś w naszym mieście również jest wiele talentów sportowych, ale stara, wyeksploatowana baza sportowa, czasem wręcz kompromitujące warunki sanitarne i niskie wynagrodzenia dla szkoleniowców nie pozwalają na rozwój i szlifowanie talentów, a także na krzewienie kultury fizycznej w naszym mieście.
Jak można temu zaradzić? – o tym rozmawialiśmy na Klubie Obywatelskim w Rudzie Śląskiej.
Dyskusja fachowców, szkoleniowców, działaczy, a także zaangażowanych mieszkańców miasta była żywa, ale bardzo konstruktywna.

2015 Danuta Pietraszewska

A+