Pamiętajmy o Pozarządowcach.

Tym, którzy najskuteczniej budują społeczeństwo obywatelskie składam wyrazy

uznania, szacunku i podziękowania za bezinteresowną służbę dla ludzi.

Z wyrazami szacunku,
Danuta Pietraszewska

 

2015 Danuta Pietraszewska

A+