"PiS powiększył Opole siłą i osłabił Mniejszość Niemiecką".
Ponad 90% mieszkańców gmin, o które PiS powiększa Opole protestowało przeciwko odbieraniu im terenów. Są to wszystko gminy zadbane, dobrze zagospodarowane i silnie zintegrowane. Dwujęzyczne tablice na drogach i w urzędach świadczą, że w gminach tych zamieszkuje mniejszość niemiecka. Uderzenie w te gminy jest celowe, bo rząd "nie kocha" mniejszości narodowych i etnicznych.

2015 Danuta Pietraszewska

A+