Platforma Obywatelska


Platforma Obywatelska powstała w 2001 roku. Początkowo jako ruch społeczny, rozpoczęła "uwalnianie energii Polaków", którym bliskie są ideały liberalno - konserwatywne. Trzej założyciele PO - Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński i Donald Tusk stali się nadzieją dla wielu milionów obywateli.

Już w pierwszym roku swojego istnienia PO uzyskało 12,6% głosów w wyborach parlamentarnych, co pozwoliło uzyskać 65 mandatów poselskich. Kolejne lata to aktywna działalność PO jako największej partii opozycyjnej. Bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta; propozycja podatkowa 3 x 15; Tak dla Polski; 4 x Tak; komisja śledcza ds. Afery Rywina - to projekty polityczne, które utrwaliły wizerunek PO jako partii myślącej o gospodarce jako o mechanizmie wolnorynkowym.

Rok 2005 był okresem próby dla mojej partii, kiedy to Polacy decydowali o kształcie swojej ojczyzny. Niestety, podwójna niewielka przegrana zarówno w wyborach parlamentarnych jak i prezydenckich, uniemożliwiła Platformie współrządzenie i rzeczywiste UWOLNIENIE ENERGII POLAKÓW. Pozostała nam jedynie spokojna i merytoryczna praca zarówno w Sejmie, Senacie jak i w Samorządach. Wykazując się pracowitością i uczciwością udowodniliśmy nasze oddanie sprawom Polski.

W Rudzie Śląskiej struktury Platformy Obywatelskiej powstały również w 2001 roku. Pierwszym przewodniczącym Koła został Andrzej Kuczera. W 2001 roku członek naszego koła - Piotr Mateja - został Posłem na Sejm IV Kadencji. W 2002 roku Prezydentem Rudy Śląskiej został członek PO Andrzej Stania. Wprowadziliśmy także 6 radnych do Rady Miejskiej, a zastępcami Prezydenta zostali Werner Wesoły oraz moja skromna osoba.

Członkiem PO w Rudzie Śląskiej jestem od 2002 roku, a od 2006 pełnię funkcję zastępcy przewodniczącego.

Obecne władze Powiatowego Koła Platformy Obywatelskiej RP w Rudzie Śląskiej:


 
PrzewodniczącaAleksandra Skowronek (601 073 376)
Z-ca przewodniczącegoAleksander Błaszczyk
Z-ca przewodniczącegoLeszek Nowociński
skarbnikSebastian Warzecha
sekretarzWojciech Koźlik
członek zarząduDanuta Pietraszewska
członek zarząduAndrzej Stania
członek zarząduElżbieta Żurek
członek zarząduDanuta Rosa
członek zarząduUrszula Koszutska
członek zarząduJerzy Woch
 


Ideały Platformy Obywatelskiej:

Gospodarka wolnorynkowa rozumiana jako ograniczenie ingerencji państwa w życie gospodarcze kraju. W takim modelu, polityka państwa powinna być realizowana poprzez niskie i proste podatki, prywatyzację, deregulację, poszanowanie własności prywatnej, szybki i skuteczny aparat sądowy. Osiągany przez takie działania rozwój gospodarczy w naturalny sposób pomaga rozwiązać kwestie bezrobocia, pomocy najsłabszym, dostępu do edukacji i ochrony zdrowia. Doświadczenia historyczne najważniejszych gospodarek świata wskazują, że jedynie taki model gospodarczy gwarantuje sukces. Najlepszym przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie najłatwiej jest się uczciwie wzbogacić, a poziom bezrobocia sięga 5%.

 

 

Oficjalna strona PO

Strona Regionu Śląskiego PO

 

 

2015 Danuta Pietraszewska

A+