Płoną śmieci, płoną odpady... dlaczego?
Od dwóch lat wzrosła liczba zezwoleń na wysypiska i składowiska śmieci i odpadów. Staliśmy się śmietnikiem Europy. Z powodu braku rozporządzeń-aktów wykonawczych do ustawy, rozwinął się proceder niekontrolowanego przyjmowania i składowania śmieci od kogo się da i skąd się da, bo... to się opłaci. Efekt-góry śmieci i odpadów, które obecnie coraz częściej płoną. Dlaczego?

2015 Danuta Pietraszewska

A+