Posiedzenie KMNiE - "Dyskusja o znaczeniu wydarzeń Marca 1968 r. dla pamięci i tożsamości mniejszości żydowskiej w Polsce"
Historia kołem się toczy..?
O wydarzeniach sprzed 50 lat-Marzec 1968 roku-i ich konsekwencjach dla mniejszości żydowskiej dyskutowaliśmy dzisiaj na kolejnym posiedzeniu KMNiE.Wprowadzenie do dyskusji przygotował stały doradca Komisji dr hab.Lech Nijakowski, a głosy zaproszonych gości ze Stowarzyszenia Drugie Pokolenie-Potomkowie Ocalałych z Holokaustu wzruszały, pobudzały do refleksji nad historią, teraźniejszością i przyszłości. 
2015 Danuta Pietraszewska

A+