Posiedzenie KMNiE "Rozpatrzenie Informacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat sytuacji i problemów upamiętnień związanych z mniejszością ukraińską w Polsce".
Od rana trwały posiedzenia Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Minister Selin przedstawiał informację na temat sytuacji i problemów miejsc upamiętnień związanych z mniejszością ukraińską. Stronę ukraińską reprezentował prezes Piotr Tyma.

Link do transmisji:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=3#208A20F04C463A7DC12583920040E8FD 
2015 Danuta Pietraszewska

A+