posiedzenie KMNiE "Rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020".
Rozpatrujemy informację na temat stanu realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.W posiedzeniu uczestniczy wiele osobistości i działaczy społeczności romskiej.

Link do transmisji:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=3#34C77593E5606C0AC125839200411D8F

2015 Danuta Pietraszewska

A+