Premier wyszedł naprzeciw oczekiwaniom matek I kwartału.

Matki I kwartału 2013 roku zostaną objęte rocznym, płatnym urlopem rodzicielskim – ogłosił Premier Donald Tusk.
W trakcie planowania wydatków na bieżący rok, rząd nie dysponował pieniędzmi w ilości wystarczającej dla objęcia rocznym urlopem rodzicielskim wszystkich rodziców. Jednak po upływie kilku miesiące koszty związane z obsługą długu zagranicznego okazały się niższe niż zakładano, co daje rządowi około 300 mln zł, które pokryją część wydatków związanych z dłuższym urlopem dla rodziców wszystkich dzieci urodzonych w 2013 roku. Dodatkowo za nami jest już najgorszy pod względem podtopień okres, więc część środków z rezerwy przeznaczonej na zwalczanie skutków klęsk żywiołowych można było przesunąć i wykorzystać w innych celach. Dzięki tym posunięciom możliwe jest objęcie ustawą wszystkich rodziców, co jednocześnie nie pociągnie za sobą zwiększenia deficytu budżetowego.

Projekt ustawy obejmującej rocznym urlopem także matki pierwszego kwartału 2013 roku trafi do parlamentu. Propozycje rządu są następujące: wprowadzenie 20-tygodniowego urlopu macierzyńskiego, 6-tygodniowego dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 26-tygodniowy urlop rodzicielski, którym rodzice dziecka mogliby się dzielić. Jednocześnie zasada pozwalająca matce na przekazanie dalszej części urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka (po upływie 14 tygodni od dnia porodu) ma pozostać nie zmieniona.

2015 Danuta Pietraszewska

A+