Premierze ratuj Śląsk, ratuj Rudę Śląską!

W czasie debaty w Sejmie 29 maja 2014 r. po raz kolejny wystąpiłam w obronie miejsc pracy w górnictwie na Śląsku. Jako przykład podałam sytuację w jakiej znajduje się Ruda Śląska: działało tu 9 kopalń, koksownia, huta, elektrownia… dziś pracują jedynie 4 kopalnie i szczątkowo huta.

Poruszyłam także temat szkód górniczych wyrażając nadzieję, że środki na ich naprawę nie zostaną obcięte, tym bardziej, że w Rudzie śląskiej obecnie i w najbliższych latach wydobywa się węgiel za akceptacją władz miasta metodą „na zawał”.

Na zakończenie zadałam Ministrowi pytanie o utrzymanie miejsca pracy w górnictwie oraz o to, czy Ruda Śląska będzie uwzględniona w rządowym programie rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

2015 Danuta Pietraszewska

A+