Prezentacja dotycząca rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Slajd1Slajd2Slajd3Slajd4Slajd5Slajd6Slajd7Slajd8Slajd9Slajd10Slajd11Slajd12Slajd13Slajd14Slajd15Slajd16Slajd17Slajd18Slajd19Slajd20Slajd21Slajd22Slajd23Slajd24
2015 Danuta Pietraszewska

A+