Prezydent Światowego Kongresu Ukraińców - Eugen Cholij w Warszawie.
W dniach 4-5 czerwca w Warszawie z oficjalną wizytą przebywał Prezydent Światowego Kongresu Ukraińców-Eugen Cholij. Pan Cholij zwrócił się do mnie z prośbą o spotkanie ze mną i Prezydium Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Dziś po południu spotkaliśmy się z Panem Prezydentem w siedzibie Ambasady Ukraińskiej.

2015 Danuta Pietraszewska

A+