Pytanie w sprawie przyszłości rudzkich kopalń i ich pracowników oraz utraconego przez miasto Ruda Śląska podatku od sprzedaży Kompanii Węglowej.
Czy Rudzie Śląskiej grozi los Wałbrzycha?
Kto mija się z prawdą? Wiceprezydent Rudy Śląskiej K. Mejer czy wiceminister G. Tobiszowski?

2015 Danuta Pietraszewska

A+