Zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego po nowelizacji ustawy - pytanie w sprawach bieżących.
Wczoraj, na posiedzeniu Sejmu RP wspólnie z posłanką Bożenną Bukiewicz zwróciłam się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z pytaniem w sprawach bieżących dotyczącym zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego po nowelizacji ustawy.

Celem wystąpienia było ukazanie sytuacji, w której znalazło się obecnie wiele osób. Wprowadzenie kryterium dochodowego (623 zł / os.) spowodowało, że wiele uczciwych świadczeniobiorców wraz z utratą świadczenia straciło także ubezpieczenie zdrowotne, a standard życia rodziny z osobą wymagającą 24 godzinnej opieki uległ znacznemu pogorszeniu. Osoby te czują się teraz pokrzywdzone i bezsilne. Pytanie miało na celu wykazać konieczność ponownej nowelizacji uwzględniającej interesy uczciwych odbiorców świadczenia.

Z treścią pytania i odpowiedzią na nie można zapoznać się pod TUTAJ

W tej samej sprawie wystosowałam także interpelację do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z której tekstem można zapoznać się TUTAJ
2015 Danuta Pietraszewska

A+