Reforma edukacji nie dla mniejszości narodowych w Polsce.
Mój głos w debacie, która odbyła się w nocy, chyba po to, by ukryć wstyd.

2015 Danuta Pietraszewska

A+