ROZLICZ SWOJEGO POSŁA
str 1


DZIAŁALNOŚĆ SEJMOWA


Przynależność do komisji i podkomisji


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży od 17-11-2011 do nadal

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 21) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 172); pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1312) od 14-03-2012 do 29-08-2013

Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego od  23-01-2013 do 22-10-2014

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2132) od 20-02-2014 do 13-03-2014

Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania od 06-05-2014 do nadal

Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego od 22-10-2014 do nadal

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 2699) od 22-07-2015 do nadal - przewodnicząca

Komisja Kultury i Środków Przekazu od 17-11-2011 do 27-01-2012

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych od 27-01-2012 do nadal - zastępca przewodniczącego

 

Przynależność do zespołów parlamentarnych


Parlamentarny Zespół ds. Piastówanio Ślónskij Godki od 13-09-2012 do nadal - wiceprzewodnicząca

 

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych


Polsko- Kolumbijska Grupa Parlamentarna od 16-01-2014 do nadal

Polsko-Filipińska Grupa Parlamentarna od 28-05-2013 do nadal

Polsko-Indonezyjska Grupa Parlamentarna od 14-03-2012 do nadal - wiceprzewodnicząca

Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna od 29-02-2012 do nadal

Polsko-Peruwiańska Grupa Parlamentarna od 01-03-2012 do nadal - wiceprzewodnicząca

Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny od 26-01-2012 do nadal

 

Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia


2011-2015 Interpelacje 50

2007 -2011 Interpelacje 61

2005-2007 Interpelacje 47

 

2011-2015 Zapytania 6

2007-2011 Zapytania 7

2005-2007 Zapytania 10

 

2011-2015 Pytania w sprawach bieżących 6

2007-2011 Pytania w sprawach bieżących 6

2005-2007 Pytania w sprawach bieżących 3

 

2011-2015 Oświadczenia

2007-2011 Oświadczenia

2005-2007 Oświadczenia

 

* Szczegóły dotyczące treści w/w interpelacji, zapytań, pytań w sprawach bieżących znajdują się również w zakładkach  w kolumnie po lewej stronie oraz po naciśnięciu na linki zmieszczone we wpisie. Informacje za czym i przeciwko czemu głosowałam w każdej kadencji znaleźć można również na stronie w zakładce DZIAŁALNOŚĆ POSELSKA

 

ZACHĘCAM DO ZAPOZNANIA SIĘ LUB POBRANIA GAZETKI SPRAWOZDAWCZEJ KLIKAJĄC W LINK PONIŻEJ


gazetka sprawozdawcza w formie pdf

 
2015 Danuta Pietraszewska

A+